Maszyna do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

Co to jest odbiornik EMI i czym jest system do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma czy też odbiornik EMI) jest jednym spośród w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) albo w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania tudzież rozwiązywania problemów EMI, które notorycznie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za pośrednictwem całość inżynieryjny wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności nim wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby zoczyć promieniowane natomiast przewodzone emisje generowane z wykorzystaniem ekwipunek elektroniczny, odbiorniki EMI ewentualnie analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami oraz przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe natomiast analizatory widma, równie gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, w rzeczy samej gdy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, format sygnału RF na skali pionowej i częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za pośrednictwem odbiornik EMI względnie analizator widma.

Co to jest ankieta EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl bądź wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na dwójka rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za pośrednictwem aparat elektroniczne, które mogą wywoływać zakłócenia ewentualnie awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to artyzm sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przydzielenie a ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają ważność na tok modus EMC. Badania EMC mogą udawać następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, gdy te emitowane za sprawą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu ewentualnie innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest także przewodzony, podczas gdy a emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego warto realizować testy EMI?

Istnieje multum czynników, które powodują, iż postępowanie EMI są odkładane na koniec projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna ambaras w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją aczkolwiek wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl natomiast personelem, kto służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC tudzież że jeżeli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, aż do którego jest podłączony, oraz przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, ponieważ zasilacze służą raczej jako „posłaniec” aniżeli źródło problemów EMC.

Pozostaje coraz zagadnienie kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest w dużym stopniu http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne aniżeli robienie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest o wiele dolny aniżeli cena pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im wprzódy wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.