Goniophotometer: Powrót do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest pomocnik w pomiarze światła uwalnianego z obiektu pod różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, przeznaczenie tego urządzenia wzrosło, zwłaszcza wskutek pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na listowie ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozbiór światła. W tym artykule, mamy zamiar omówić o niektórych wspólnych zastosowań a rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, ażeby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, gdy zalążek światła jest jednorodne, to jest słynny w charakterze Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, że istnieje duże ranga w przestrzennym rozkładzie światła. Jest to prawda, jeśliby chodzi o projektowanie natomiast oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej uchwycić sens rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się przedstawienie zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, ale daje przeświadczenie na to, do czego te urządzenia są używane.

Mogą one przynieść ulgę w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą odciążyć w pomiarze natężenia światła z danego źródła, które jest moc mniejsze w porównaniu do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą ulżyć w pomiarze jednorodności koloru natomiast skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy aktualnie nieco popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy kilka typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od momentu rodzaju aplikacji tudzież jej zastosowań. Dlatego ważne jest, iżby uchwycić sens różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten klasa urządzenia posiada stałą oś poziomą a oś pionową połączoną prostopadle aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten gatunek jest wyposażony w stałą ośka pionową tudzież dołączoną ośka poziomą. Są one prostopadłe aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, iżby pamiętać http://www.bronicki.pl, że również gatunek A kiedy i odmiana B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ten kategoria jednostki jest używany do regulacji lampy kraty. Ponadto, oś symetrii a poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten wersja charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła do linii pomiarowej. Również ośka pozioma jest równoległa aż do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, by pamiętać, że typ C jest modny jako struktury jednokolumnowe. Ten typ struktury jest utworzony, podczas gdy zdejmiemy kolumnę pomocniczą spośród danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl idea biorąc, ten model jest idealnym wyborem w celu stałej lampy punktowej, lampy rurowej a innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome posiłki obrotowe tudzież połysk osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, to był oschły opis zastosowań natomiast typów goniophotometers. Mam nadzieję, iż ów artykuł pomoże Ci być w użyciu wielce lepsze uchwycenie tych jednostek.